ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

แบบขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณฯวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมกระบือบำบัดโครงการน้ำพระทัย


แห่เทียนพรรษา


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ทัศนศึกษาจังหวัดลพบุรี)