ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
                      นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาร่วมโครงการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีสัญจร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28-31 ตุลาคม 2561
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา /
รายละเอียด
 (31 ต.ค. 2561)

 
   
   

     ภาพตกแต่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
เด็กพิการ ยามและภารโรง จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน / รายละเอียด (9 พ.ย..2561)   
    ภาพตกแต่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ยาม
คนครัว และภารโรง จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2561 / รายละเอียด (16 ต.ค.2561)กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 "ปากน้ำโพเกมส์" ประจำปี 2562
 / รายละเอียด
กิจกรรมศิลปะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  / กำลังปรับปรุง
กิจกรรมกีฬา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  / กำลังปรับปรุง
กิจกรรมดนตรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  / กำลังปรับปรุง
กิจกรรมเกมบำบัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  / กำลังปรับปรุง
กิจกรรมธาราบำบัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  / กำลังปรับปรุง
กิจกรรมกระบือบำบัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  / กำลังปรับปรุง
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  / กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
เว็บไซต์โรงเรียนการศึกษาพิเศษ

ระบบบริหารจัดการเอกสารสำนักงาน
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
 
 
www.free-counter-plus.com