ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและให้บุคลารกรครูส่งผลงานการประกวดบทความในหัวข้อ "สังคมเป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด"
โดยมีผู้ชนะเลิศในการประกวดผลงานดังนี้

รางวัลชนะเลิศ : นางขวัญเนตร ลพพึ่งชู
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวนันท์ธีรา ชูชมชื่น