ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000


           ตุ๊กตาคู่รัก จัดทำขึ้นตามโครงการอาชีพเครื่องปั้นดินเผา สำหรับผู้พิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการในกระบวนการปั้นดินเผาและส่งเสริมอาชีพ
สำหรับผู้พิการและผู้ปกครอง ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
           ตุ๊กตาคู่รัก จำหน่ายในราคาคู่ละ 49 บาท  ผู้สนใจช่วยเหลือผู้พิการ สามารถติดต่อขอซื้อสินค้าได้ที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  เลขที่ 55/1 หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทร 036-551105  ค่ะ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์