ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
           แก้วน้ำ/ชุดกาแฟ จัดทำขึ้นตามโครงการอาชีพเครื่องปั้นดินเผา สำหรับผู้พิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการในกระบวนการปั้นดินเผาและส่งเสริมอาชีพ
สำหรับผู้พิการและผู้ปกครอง ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
           แก้วน้ำ จำหน่ายในราคาใบละ 29 บาท ชุดกาแฟ จำหน่ายในราคาชุดละ 39 บาท ผู้สนใจช่วยเหลือผู้พิการ
สามารถติดต่อขอซื้อสินค้าได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  เลขที่ 55/1  หมู่ 4   ตำบลม่วงหมู่
อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 16000 โทร 036-551105  ค่ะ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์