ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
 


 
 

ผู้รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
    
 1. นายชุมแพ ทองเนื้อแปด         ครู คศ.1
     2. นางสาวศิริรัตน์ แก้วเปี้ย         พนักงานราชการ
            
     3. นายสิทธิชัย อริยทรัพย์            พนักงานราชการ

 

     

ผู้รับผิดชอบพื้นที่ อำเภออินทร์บุรี
    
 1. นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ            พนักงานราชการ
     2. นางสาวสาคร ไชยมงคล                พนักงานราชการ
     3. นายประภาส คำปา                         ครูอัตราจ้าง 
    

ผู้รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอบางระจัน
    
 1. นางสาวปาริฉัตร พลับพลาทอง      ครูผู้ช่วย           
     2. นายปรุงวิทย์  ขยาติวนัย                 พนักงานราชการ
     3. นางสาวอัจฉราภรณ์ อินต๊ะสอน     พนักงานราชการ
    
ผู้รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอท่าช้าง
    
 1. นางนลินี   แกมทับทิม                    ครู คศ.1
     2. นางสาววิลาสิณี ศรีตะวัน               ครู คศ.1
         

ผู้รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอค่ายบางระจัน
    
 1. นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง                    ครู คศ.2
     2. นางสาวลดาวัลย์ สุริทนร์                ครูผู้ช่วย
     2. นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์                ครูผู้ช่วย

ผู้รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอพรหมบุรี
   
  1. นางสาวสมวาสนา   เกิดเจริญ         ครู คศ.1
     2. นางสาวศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม        พนักงานราชการ