ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บทคัดย่อ
1
นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง
ครู คศ.2
2
นางนลินี แกมทับทิม
ครู คศ.1
3
นายชุมแพ ทองเนื้อแปด
ครู คศ.1
4
นางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์
ครูผู้ช่วย
5
นางสาวศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม
พนักงานราชการ
6
นางสาวสาคร ไชยมงคล
พนักงานราชการ
7
นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ
พนักงานราชการ