ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

รายชื่อผู้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการเลือกสรร สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2562 - 12 กันยายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

แบบขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๒


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณฯวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมกระบือบำบัดโครงการน้ำพระทัย


แห่เทียนพรรษา


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ทัศนศึกษาจังหวัดลพบุรี)